βιογραφικό Αντωνογιαννάκη Μανόλη

Ο Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης είναι Χημικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην ανόργανη χημεία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα...

Στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού η Antonogiannakis εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες αφορούν κυρίως σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποτελεί έναν σημαντικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται με επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα...

Η μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης περιλαμβάνει κυρίως τον σχεδιασμό της εσωτερικής υδραυλικής ενός κτιρίου. Η εσωτερική υδραυλική εγκαταστάση ενός κτιρίου περιλαμβάνει το σύστημα διανομής του κρύου και ζεστού νερού, το σύστημα αποχέτευσης των ακαθάρτων νερών και λυμάτων και το σύστημα απομακρύνσεων των νερών της βροχής. Και τα τρία αυτά συστήματα είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική λειτουργία […]

Διαβάστε περισσότερα...

Τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβάλλεται να διαθέτουν πιστοποίηση ADR βάσει της Ελληνικής και της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πριν την είσοδο των εργαζομένων για την εκτέλεση εργασιών σε δεξαμενές και κλειστούς χώρους με επικίνδυνο περιβάλλον, επιβάλλεται να εκδίδεται πιστοποιητικό Gas Free. Τέτοιοι χώροι είναι οι χώροι φορτίων ή χώροι που περιέχουν καυστικά καύσιμα, εύφλεκτα υγρά, επικίνδυνα ή δηλητηριώδη αέρια, διαβρωτικά, ερεθιστικά, καυστικά ή άλλα επικίνδυνα για την υγεία υγρά ή αέρια, ακόμα και […]

Διαβάστε περισσότερα...

Επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους Email: e.antonogiannakis@gmail.com ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Πενταμόδι Ηρακλείου, TK 70013 Τ. +30 6943478190, +30 6937616817

Διαβάστε περισσότερα...