υπηρεσίες
περιβαλλοντικές μελέτες

Περιβαλλοντικες Μελετες

Στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού η Antonogiannakis εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες αφορούν κυρίως σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αποτελεί έναν σημαντικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται με επιτυχία.

Μελέτη Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Μελετη Υδρευσης & Αποχετευσης

Η μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης περιλαμβάνει κυρίως τον σχεδιασμό της εσωτερικής υδραυλικής ενός κτιρίου. Η εσωτερική υδραυλική εγκαταστάση ενός κτιρίου περιλαμβάνει το σύστημα διανομής του κρύου και ζεστού νερού, το σύστημα αποχέτευσης των ακαθάρτων νερών και λυμάτων και το σύστημα απομακρύνσεων των νερών της βροχής. Και τα τρία αυτά συστήματα είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική λειτουργία […]

Πραγματογνωμοσυνες ADR

Τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβάλλεται να διαθέτουν πιστοποίηση ADR βάσει της Ελληνικής και της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πιστοποιήσεις Gas Free

Πιστοποιησεις Gas Free

Πριν την είσοδο των εργαζομένων για την εκτέλεση εργασιών σε δεξαμενές και κλειστούς χώρους με επικίνδυνο περιβάλλον, επιβάλλεται να εκδίδεται πιστοποιητικό Gas Free. Τέτοιοι χώροι είναι οι χώροι φορτίων ή χώροι που περιέχουν καυστικά καύσιμα, εύφλεκτα υγρά, επικίνδυνα ή δηλητηριώδη αέρια, διαβρωτικά, ερεθιστικά, καυστικά ή άλλα επικίνδυνα για την υγεία υγρά ή αέρια, ακόμα και […]