βιογραφικό Αντωνογιαννάκη Μανόλη

Ο Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης είναι Χημικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην ανόργανη χημεία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

2010 Πανεπιστήμιο Κρήτης – τμήμα Χημείας

 

Χημικό Πανεπιστημίου Κρήτης
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ανόργανη Χημεία. Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας: “Κατασκευή πιλοτικής μονάδας θερμοεναλλάκτη και αξιολόγηση «πράσινων» χημικών προσθέτων στην παρεμπόδιση δυσδιαλύτων ανόργανων αλάτων”

 

2000 – 2004 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διπλωματούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών. Βαθμός πτυχίου: 7,13 «Λίαν καλώς». Θέμα διπλωματικής εργασίας: “Φαινόμενα μεταφοράς”.

 

 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλική, Ιταλική

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

2005: Έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας

 

28/02/2007 μέχρι σήμερα: ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. – Επιθεωρήτης πωλήσεων πρατηρίων Κρήτης

 

12/06/2013 – 08/09/2018 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, Σύμβουλος

 

13/12/2007 – 30/04/2008 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ). Εμπειρογνώμονας – ερευνητής στην ομάδα ανάπτυξης του Επαγγελματικού Περιγράμματος «Αλουμινοσιδηρόκατασκευαστής»

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

1/3/2006 – 13/3/2006: Σύνδεσμος σιδηρουργών – αλουμινοκατασκευαστών – ορειχαλκουργών – χαλκουργών Ν. Ηρακλείου. Εκπαιδευτής.

 

16/02/2010 – 30/06/2010: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) – 1ο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου. Γενικές γνώσεις, πιστοποίηση, ποιότητα αλουμινίου της ειδικότητας Τεχνίτης Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου (Σύνολο ωρών 28). Εκπαιδευτής.

 

24/02/2012 – 06/03/2012: ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Επιμετάλωση (υγρού λουτρού) (Σύνολο ωρών 28). Εκπαιδευτής

 

28/5/2015 -9/7/2015: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Πρόγραμμα κατάρτισης: Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου – Σιδήρου. Τόπος διεξαγωγής: Ηράκλειο και Χανιά. Εκπαιδευτής.

 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 

1/11/2007 – 2/11/2007 Πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, 12 εκπαιδευτικές ώρες

 

5/11/2007 Πρόσθετη εκπαίδευση για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 4 εκπαιδευτικές ώρες

 

6/11/2007 Πρόσθετη εκπαίδευση για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 4 εκπαιδευτικές ώρες

 

6/11/2007 Πρόσθετη εκπαίδευση για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9, 6 εκπαιδευτικές ώρες

 

8/11/2007 Πρόσθετη εκπαίδευση για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων της κλάσης 3, 6 εκπαιδευτικές ώρες

 

9/11/2007 Πρόσθετη εκπαίδευση για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων της κλάσης 1, 6 εκπαιδευτικές ώρες

 

12/11/2007 Πρόσθετη εκπαίδευση για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων της κλάσης 2, 6 εκπαιδευτικές ώρες

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

3/3/3013: 1. Antonogiannakis, E. Tzagkaraki and K. D. Demadis, Design and construction of a pilot scale heat exchanger-cooling tower system for scaling/deposition and inhibition studies, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2013, 2, no. 3, 216–223

 

3/7/3013: 1. Antonogiannakis, E. Tzagkaraki and K. D. Demadis, Use of a Pilot Scale Heat Exchanger-Cooling Tower System for the Evaluation of Mineral Scale Inhibitors, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2013, 2, no. 4, 255–268